top of page

Politica de confidentialitate Call Center

 1. SCOP

     Prelucrarea se efectueaza in scopul unic punerii la dispozitia dumneavoastra a serviciilor noastre, la un nivel de calitate cat mai inalt.

 

Nu efectuam niciun fel de profilare automata prin intermediul datelor colectate.

 

Putem colecta si prelucra date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Imbunatatirea ofertei de servicii terapeutice, imbunatatirea calitatii serviciilor si a convorbirilor telefonice

 • respectarea obligatiilor noastre legale

 • protejarea securitatii si gestionarea website-urilor si a celorlalte sisteme, prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, fraudelor sau a altor activitati infractionale sau malitioase;

 • pentru oferirea de informatii suplimentare;

 • pentru a putea solutiona reclamatiile/sesizarile dumneavoastra - verificarea inregistrarilor in situatia unei plangeri si/sau reclamatii ulterioare.

 • in orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate.

 

2. DISPOZITII GENERALE

 

Activitatile de call center ale Asociatiei” Kineto Bebe” implica o prelucrare a datelor cu caracter personal ce va apartin.

 

Asociatia” Kineto Bebe” ofera garantiile necesare asupra faptului ca prelucreaza datele dumneavoastra, in calitate de Operator, numai cu respectarea legislatiei in materie, prelucrarile fiind efectuate doar de personalul Operatorului instruit periodic cu privire la protectia datelor si care respecta politicile interne aplicabile la nivelul Asociatiei” Kineto Bebe”.

 

Prin intermediul prezentei proceduri, Operatorul va informeaza in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, realizata in contextul efectuarii de apeluri telefonice in scopul realizarii si/sau confirmarii programarilor, solutionarii sesizarilor/ reclamatiilor, dar si pentru furnizarea oricaror informatii care va sunt necesare.

 

Prin aceasta procedura va informam ca in cazul in care optati pentru Programarile DIRECTE disponibile in cadrul site-ului www.kinetobebe.ro si/sau www.salina-kinetobebe.ro intelegeti sa acceptati conditiile, drepturile si obligatiile ce deriva din crearea contului, Asociatia” Kineto Bebe” nefiind raspunzatoare pentru accesul altor persoane folosind credentialele dumneavoastra – numar telefon si parola.Programarile efectuate in mod direct prin intermediul contului vor ramane inregistrate in contul dumneavoastra pana cand veti solicita stergerea acestor informatii sau a contului.

 

Informatiile colectate in momentul efectuarii unei programari (prin site direct sau telefonic) cu privire la numarul de telefon, data si ora programarii, precum si specialitatea, vor fi folosite pentru a va informa prin intermediul serviciului SMS coordonatele programarii dumneavoastra. Aceste date vor fi stocate timp de 5 ani de la momentul programarii in scopul verificarii si calibrarii acestui serviciu.

 

3. CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM IN CADRUL ACTIVITATILOR DE CALL CENTER

 

In momentul in care intrati in legatura telefonica cu personalul nostru din call center sunt prelucrate in mod automat, ca date cu caracter personal, atat vocea dumneavoastra, cat si numarul de telefon, dar si alte categorii de date personale pe care ni le punteti la dispozitie in contextul convorbirilor telefonice si care se pot referi la: nume si prenume, informatii medicale, adresa de e-mail, dupa caz etc.

 

De asemenea, in cazul in care inregistrati o cerere de programare prin intermediul formularului de contact sau prin email-ul contact@kinetobebe.ro si/sau salina@kinetobebe.ro  sunt prelucrate automat numele dvs, emailul, numarul de telefon, informatiile furnizate precum si IP ul dumneavoastra.

 

Conversatiile telefonice sunt inregistrate in scopul imbunatatirii calitatii convorbirilor, dar si a serviciilor oferite de operatorii din call center, astfel ca datele dumneavoastra vor fi accesibile Operatorului numai pentru perioada in care sunt pastrate aceste convorbiri.

 

4. CUM COLECTAM DATELE PERSONALE IN CADRUL ACTIVITATILOR DE CALL CENTER?

 

Apelurile telefonice gestionate de personalul din call center se pot realiza in doua directii (inbound si outbound), astfel:

 • dumneavoastra efectuati un apel catre call center, context in care sunteti informat cu privire la inregistrarea conversatiei telefonice;

 • sunteti contactat de operatorii nostri, in situatia in care ati efectuat o programare, pentru ca aceasta sa fie confirmata, daca este cazul;

 • dumneavoastra ati incercat sa ne contactati anterior prin orice modalitate, via e-mail sau telefonic, iar personalul din call center revine prin apel telefonic catre dumneavoastra;

 

5. INREGISTRAREA APELURILOR

 

Pentru apelurile receptionate, inainte de stabilirea legaturii telefonice, mesajul de intampinare va mentiona faptul ca apelul presupune o prelucrare a datelor dumnavoastra cu caracter personal si se va recomanda consultarea prezentei politici si a Politicii de Confidentialitate de pe site-ul nostru, care contine informatii detaliate despre prelucrarile de date ocazionate de diverse situatii.

 

In contextul in care sunteti contactati de operatorii din call center, veti intra in mod direct in legatura cu unul dintre operatorii nostri. Conversatia telefonica este inregistrata si in acest caz.

Inregistrarea apelului se va opri automat in momentul in care se procedeaza la inchiderea acestuia sau in eventualitatea in care nu se doreste continuarea apelului.

 

Inregistrarile sunt efectuate de catre operatorul de telefonie prin sistem CLOUD. Acestea ulterior sunt descarcate in format .MP3 si pastrate la nivelul Operatorului numai pe durata necesara scopului pentru care datele sunt prelucrate, perioada care nu va depasi 5 ani, urmand ca la momentul expirarii duratei de retentie a acestor inregistrari, datele sa fie sterse in mod automat, fara posibilitatea recuperarii acestora.

 

Cu titlu de exceptie, inregistrarile conversatiilor telefonice continand sesizari/ reclamatii pot fi pastrate la nivelul Operatorului, in interesul sau legitim, pentru o perioada mai mare de 5 ani in scopul de a le pune la dispozitia autoritatilor competente, la solicitarea acestora, pentru solutionarea reclamatiilor, dar si pentru ca Operatorul sa poata face dovada indeplinirii cu buna - credinta a obligatiilor sale vis-a-vis de consumatori.

 

Accesul la aceste inregistrari este unul limitat, statiile de lucru la nivelul carora acestea sunt stocate fiind securizate, acestea putand fi accesate de persoanele autorizate numai in baza unui user si a unei parole unice.

 

6. METODE ALTERNATIVE DE COMUNICARE IN EVENTUALITATEA IN CARE PERSOANA VIZATA NU DORESTE CA APELUL SA FIE INREGISTRAT

 

 

7. TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Asociatiei” Kineto Bebe” prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in contextul convorbirilor telefonice in baza urmatoarelor temeiuri legale:

 

 • Art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), care prevede ca: “prelucrarea este legala numai daca si in masura in care (…) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract.” In baza acestui temei va putem prelucra datele personale in scopul preluarii, inregistrarii sau confirmarii si onorarii comenzilor dumneavoastra.

 • In baza interesului legitim al Operatorului, prevazut la art. 6, alin. (1), lit. f) din GDPR, conform caruia: “prelucrarea este legala numai daca si in masura in care (…) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza intersele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.” Interesul legitim al Operatorului se poate referi la solutionarea sesizarilor primite din partea dumneavoastra, dar si la oferirea de informatii suplimentare in legatura cu imbunatatirea calitatii convorbirilor si serviciilor etc.

 

8. PERIOADA DE RETENTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Operatorul va pastra datele dumneavoastra personale prelucrate in contextul convorbirilor telefonice pentru o durata de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, care nu va depasi 5 ani, urmand ca la finele acestei perioade datele sa fie sterse in mod automat, fara posibilitatea de recuperare.

 

In mod exceptional, inregistrarile conversatiilor telefonice continand sesizari/ reclamatii pot fi pastrate la nivelul Operatorului, in interesul sau legitim, pentru o perioada mai mare de 5 ani, in scopul de a le furniza autoritatilor competente, la solicitarea acestora, pentru solutionarea reclamatiilor, dar si pentru ca Operatorul sa poata face dovada indeplinirii cu buna - credinta a obligatiilor sale.

 

9. ACCESUL LA CONVORBIRILE TELEFONICE INREGISTRATE

 

Asociatiei” Kineto Bebe” depune in mod constant diligentele necesare pentru a se asigura ca personalul sau avand acces la inregistrarile telefonice este instruit in mod periodic cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de care ia cunostinta in contextul exercitarii atributiilor profesionale.

 

Astfel, convorbirile inregistrate pot fi accesate numai de persoanele autorizate pentru evaluarea si verificarea apelurilor, dar si de catre autoritatile competente, la solicitarea acestora.

 

10. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

 

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate si stocate in medii sigure, la nivelul platformelor si sistemelor specifice activitatilor de call center si/ sau pe dispozitive electronice securizate, utilizate la nivelul Operatorului.

 

11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA, IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA

 

In raport cu Operatorul de date Asociatiei” Kineto Bebe” dispuneti, in calitate de persoana vizata, de urmatoarele drepturi in legatura cu datele dumneavoastra cu caracter personal, prelucrate in contextul apelurilor telefonice:

 

 • Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

! Nota:

Operatorul poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate inainte de a permite accesul acesteia la datele cu caracter personal sau de a actiona in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate in cuprinsul acestei sectiuni.

 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa  contact@kinetobebe.ro si/sau salina@kinetobebe.ro

 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia.

 • Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului.

 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Operatorul, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare.

! Nota:

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, in cazuri justificate, Operatorului ii este permis prin lege sa refuze sa actioneze potrivit solicitarilor dumneavoastra, caz in care acesta va oferi argumente scrise cu privire la acest refuz.

 • Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

 

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212;  Fax: +40.318.059.602; Email: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

 

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa Operatorului prin transmiterea unei solicitari la adresa: Asociatia Kineto Bebe, cu sediul social in Bucuresti, Str. Piata Garii de Nord, nr. 2, Bl. D, Sc. 3, Et. 2, Ap. 82, Sector 1, Bucuresti, avand cod de identificare fiscala 38992887, e-mail: dpo@kinetobebe.ro

 

De asemenea, in cazul in care exista intrebari cu privire la continutul prezentei politici sau cu privire la datele colectate in contextul activitatii de call center sunteti invitat sa transmiteti o solicitare scrisa la adresele de corespondenta/ de e-mail sus – mentionate.

 

Persoanele care transmit astfel de solicitari sunt rugate sa precizeze in subiectul e-mailului/ pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, “GDPR” sau “date personale”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

 

In calitate de persoana vizata veti primi un raspuns la solicitarea dumneavoastra intr-un termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri veti fi informat in mod corespunzator cu privire la acest termen.

 

Prezenta Politica de call center se completeaza cu prevederile Politicii de confidentialitate, disponibila pe pagina web a Operatorului.

Termeni si conditii

Iti multumim pentru vizitarea acestui website. Te rugam sa citesti cu atentie Termenii și Conditiile din această pagina, deoarece orice folosire a acestui website presupune acceptarea din partea ta a Termenilor și Conditiilor prezentate aici.

„KinetoBebe” este marca registrata a Asociatiei KINETOBEBE sub numarul 14544/7.12.2015 Toate drepturile rezervate.

Denumirea, logo-ul si elementele de identitate vizuala asociate marcii „KinetoBebe” apartin Asociatiei “ KINETO BEBE”, persoana juridica romana, fara scop patrimonial, apolitica, infiintata in baza sentintei civila 3/12.01.2018 pronuntata de judecatoria sector 4 Bucuresti , avand codul de inregistrare fiscala 38992887.

Este strict interzisa folosirea defectuoasa a marcilor ce apar pe acest website sau orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevazute acest document. De asemenea, va aducem la cunostinta faptul Asociatia va exercita mod activ drepturile de proprietate intelectuala si toate aspectele protejate de lege.

Cadru general si drepturi de proprietate

Site-ul www.kinetobebe.ro si toate serviciile aferente acesteia sunt detinute și administrate de catre Asociatia KINETO BEBE. Acesti termeni si conditii definesc modul In care puteti utiliza acest website si serviciile aferente. Acesti termeni si conditii pot suferi modificari pe parcursul perioadei de functionare a website-ului, in functie de schimbarile intervenite in functionarea acesteia sau in ceea ce priveşte legislatia aplicabila in domeniu.

Responsabilitatea va revine dumneavoastra sa accesati si sa verificati acest document în momentul în care accesati site-ul online.

Continutul site-ului este protejat prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe), toate drepturile fiind rezervate.

Este interzisa orice reproducere, distribuire, transmitere, transferare, prezentare, difuzare, creare de opere secundare, vanzare, inchiriere, licentiere sau publicare de materiale de pe site (indiferent de modalitatea de realizare a respectivelor activitati sau de suportul pe care s-ar salva materialele in vederea indeplinirii actiunilor mentionate anterior) de catre orice terta persoana, indiferent daca pentru un scop direct comercial sau de oricare alta natura financiara, fara acordul scris prealabil din partea Asociatiei KINETO BEBE.

Politica de confidentialitate a website-ului

 

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise catre acest website se supun prevederilor politicii de confidentialitate și protectie a datelor cu caracter personal, pe care le gasiti ca documente separate in acest site.

Acuratetea si actualitatea informatiei

Echipa Asociatiei KINETO BEBE depune toate eforturile necesare pentru a asigura acuratetea și integralitatea informației medicale de pe acest website. NU ne asumam responsabilitatea daca informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul risc al utilizatorului.

Nota importanta: toate informatiile medicale prezentate in site au caracter explicativ si nu pot, in nicio circumstanta, sa inlocuiasca recomandarile medicului curant/specialistului. NU incercati tratamente/ manevre medicale administrate in regim propriu fara o consultatie medicala prealabila si fara recomandarea

specialistului!

Legislatie aplicabila si reglementari

Accesul utilizatorilor şi folosirea de catre acestia a site-ului www.kinetobebe.ro si a serviciilor conexe sunt guvernate de legislatia romana aflta in vigoare.

Orice plangere sau litigiu determinate sau legate de utilizarea/funcţionareaacestui site, a continutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de asemenea de lefislatia ramana in vigoare şi supuse spre soluţionare instantelor judecatoresti competente de pe teritoriul Romaniei, in cazul in care rezolvarea acestora nu este poate realiza pe cale amiabila.

Contact: Pentru informatii privind site-ul kinetobebe.ro, sesizari, reclamatii, solicitari in legatura cu acesta ne puteti contacta la adresa de e-mail contact@kinetobebe.ro sau adresa de corespondenta Asociatia KINETO BEBE , str. Calea Mosilor, nr. 158, staj 1, sector 2, Bucuresti.

Politica de utilizare cookie-uri

1. Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

Aceasta politica se refera la cookie-urile și la tehnologiile similare folosite in website-ul www.kinetobebe.ro operat de Asociatia KINETO BEBE

Cookie-urile sunt folosite pentru urmatoarele scopuri:

 • de functionare a site-ului,

 • de analiza a comportamentului vizitatorilor site-ului,

 • pentru publicitate

2. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre terminalul utilizatorului către un server KINETO BEBE sau catre un server al unei terte parti.

3. La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila in principal recunoasterea terminalului utilizatorului și prezentarea continutului într-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului.

 

Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcuta de navigare si sustin eforturile Asociatie KINETO BEBE pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, fara a permite identificarea personala a utilizatorului.

4. Ce cookie-uri folosim?

Folosim două tipuri de cookie-uri: per sesiune și fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fișiere temporare ce răman în terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei. Cookie-urile fixe răman pe terminalul utilizatorului pe o perioada determinata de parametrii cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

5. Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizita pe acest site poate plasa urmatoarele tipuri de cookie-uri:

 • cookie-uri strict necesare pentru functionarea site-ului

 • cookie-uri de analiza

 • cookie-uri pentru publicitate

Cookie-urile sunt strict necesare pentru buna funcționare a site-ului, fiind setate pe dispozitivul dumneavoastra la accesarea site-ului sau în urma actiunilor efectuate în site. Puteți seta browser-ul dumneavoastra pentru a bloca cookie-urile, insa in acest caz anumite sectiuni ale site-ului nu vor functiona corect.

6. Linkuri și informații suplimentare utile

Daca doriti sa aflati mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, va rugam sa accesati urmatoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide – All About Cookies

Asocatia KINETO BEBE
e-mail: contact@kinetobebe.ro
Adresa de corespondenta: str. Calea Mosilor , nr. 158, etj. 1, sector 2 , Bucuresti

Donatii catre Asociatia KINETO BEBE

1. Donatii prin transfer bancar

Aceste donatii se pot face prin transfer bancar de catre donator in conturile Asociatie . Conturile sunt afisate pe acest site.

2. Donatiile on-line

Se fac in sistem de plata on-line cu cardul, prin intermediul procesatorului de plati PayU care a incheiat un contract în acest sens cu Asociatia KINETO BEBE. Platile sunt securizate, conform protocoalelor internationale de securitate si confidentialitate a datelor. Procesarea datelor de card se face pe o pagina securizata a procesatorului de plati. Termenii si conditiile utilizarii sistemului respectiv de procesare a platilor se regasesc pe respectivul site www.romania.payu.com. KINETO BEBE nu isi asuma responsabilitatea pentru tranzactiile efectuate prin procesatorul de plata www.romania.payu.com.

Folosirea de cardului de debit sau credit fara permisiune

Cand o donatie este făcuta prin www.kinetobebe.ro, aceasta genereaza o tranzactie pe cardul dumneavoastra care este finala si nedisputabila, in afara situatiei in care este demonstrate folosirea fara acord a unui card de debit sau credit de catre o alta persoana decat posesorul de drept. In acest caz, in care a fost folosit fara autorizare cardul dumneavoastra de credit sau debit, ori daca acesta a fost furat sau pierdut, trebuie sa notificati banca dumneavoastra emitenta si sa urmati procedura acesteia pentru aceasta situatie.

Politica de confidentialitate
Call Center

 1. SCOP

     Prelucrarea se efectueaza in scopul unic punerii la dispozitia dumneavoastra a serviciilor noastre, la un nivel de calitate cat mai inalt.

 

Nu efectuam niciun fel de profilare automata prin intermediul datelor colectate.

 

Putem colecta si prelucra date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Imbunatatirea ofertei de servicii terapeutice, imbunatatirea calitatii serviciilor si a convorbirilor telefonice

 • respectarea obligatiilor noastre legale

 • protejarea securitatii si gestionarea website-urilor si a celorlalte sisteme, prevenirea si detectarea amenintarilor de securitate, fraudelor sau a altor activitati infractionale sau malitioase;

 • pentru oferirea de informatii suplimentare;

 • pentru a putea solutiona reclamatiile/sesizarile dumneavoastra - verificarea inregistrarilor in situatia unei plangeri si/sau reclamatii ulterioare.

 • in orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate.

 

2. DISPOZITII GENERALE

 

Activitatile de call center ale Asociatiei” Kineto Bebe” implica o prelucrare a datelor cu caracter personal ce va apartin.

 

Asociatia” Kineto Bebe” ofera garantiile necesare asupra faptului ca prelucreaza datele dumneavoastra, in calitate de Operator, numai cu respectarea legislatiei in materie, prelucrarile fiind efectuate doar de personalul Operatorului instruit periodic cu privire la protectia datelor si care respecta politicile interne aplicabile la nivelul Asociatiei” Kineto Bebe”.

 

Prin intermediul prezentei proceduri, Operatorul va informeaza in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, realizata in contextul efectuarii de apeluri telefonice in scopul realizarii si/sau confirmarii programarilor, solutionarii sesizarilor/ reclamatiilor, dar si pentru furnizarea oricaror informatii care va sunt necesare.

 

Prin aceasta procedura va informam ca in cazul in care optati pentru Programarile DIRECTE disponibile in cadrul site-ului www.kinetobebe.ro si/sau www.salina-kinetobebe.ro intelegeti sa acceptati conditiile, drepturile si obligatiile ce deriva din crearea contului, Asociatia” Kineto Bebe” nefiind raspunzatoare pentru accesul altor persoane folosind credentialele dumneavoastra – numar telefon si parola.Programarile efectuate in mod direct prin intermediul contului vor ramane inregistrate in contul dumneavoastra pana cand veti solicita stergerea acestor informatii sau a contului.

 

Informatiile colectate in momentul efectuarii unei programari (prin site direct sau telefonic) cu privire la numarul de telefon, data si ora programarii, precum si specialitatea, vor fi folosite pentru a va informa prin intermediul serviciului SMS coordonatele programarii dumneavoastra. Aceste date vor fi stocate timp de 5 ani de la momentul programarii in scopul verificarii si calibrarii acestui serviciu.

 

3. CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM IN CADRUL ACTIVITATILOR DE CALL CENTER

 

In momentul in care intrati in legatura telefonica cu personalul nostru din call center sunt prelucrate in mod automat, ca date cu caracter personal, atat vocea dumneavoastra, cat si numarul de telefon, dar si alte categorii de date personale pe care ni le punteti la dispozitie in contextul convorbirilor telefonice si care se pot referi la: nume si prenume, informatii medicale, adresa de e-mail, dupa caz etc.

 

De asemenea, in cazul in care inregistrati o cerere de programare prin intermediul formularului de contact sau prin email-ul contact@kinetobebe.ro si/sau salina@kinetobebe.ro  sunt prelucrate automat numele dvs, emailul, numarul de telefon, informatiile furnizate precum si IP ul dumneavoastra.

 

Conversatiile telefonice sunt inregistrate in scopul imbunatatirii calitatii convorbirilor, dar si a serviciilor oferite de operatorii din call center, astfel ca datele dumneavoastra vor fi accesibile Operatorului numai pentru perioada in care sunt pastrate aceste convorbiri.

 

4. CUM COLECTAM DATELE PERSONALE IN CADRUL ACTIVITATILOR DE CALL CENTER?

 

Apelurile telefonice gestionate de personalul din call center se pot realiza in doua directii (inbound si outbound), astfel:

 • dumneavoastra efectuati un apel catre call center, context in care sunteti informat cu privire la inregistrarea conversatiei telefonice;

 • sunteti contactat de operatorii nostri, in situatia in care ati efectuat o programare, pentru ca aceasta sa fie confirmata, daca este cazul;

 • dumneavoastra ati incercat sa ne contactati anterior prin orice modalitate, via e-mail sau telefonic, iar personalul din call center revine prin apel telefonic catre dumneavoastra;

 

5. INREGISTRAREA APELURILOR

 

Pentru apelurile receptionate, inainte de stabilirea legaturii telefonice, mesajul de intampinare va mentiona faptul ca apelul presupune o prelucrare a datelor dumnavoastra cu caracter personal si se va recomanda consultarea prezentei politici si a Politicii de Confidentialitate de pe site-ul nostru, care contine informatii detaliate despre prelucrarile de date ocazionate de diverse situatii.

 

In contextul in care sunteti contactati de operatorii din call center, veti intra in mod direct in legatura cu unul dintre operatorii nostri. Conversatia telefonica este inregistrata si in acest caz.

Inregistrarea apelului se va opri automat in momentul in care se procedeaza la inchiderea acestuia sau in eventualitatea in care nu se doreste continuarea apelului.

 

Inregistrarile sunt efectuate de catre operatorul de telefonie prin sistem CLOUD. Acestea ulterior sunt descarcate in format .MP3 si pastrate la nivelul Operatorului numai pe durata necesara scopului pentru care datele sunt prelucrate, perioada care nu va depasi 5 ani, urmand ca la momentul expirarii duratei de retentie a acestor inregistrari, datele sa fie sterse in mod automat, fara posibilitatea recuperarii acestora.

 

Cu titlu de exceptie, inregistrarile conversatiilor telefonice continand sesizari/ reclamatii pot fi pastrate la nivelul Operatorului, in interesul sau legitim, pentru o perioada mai mare de 5 ani in scopul de a le pune la dispozitia autoritatilor competente, la solicitarea acestora, pentru solutionarea reclamatiilor, dar si pentru ca Operatorul sa poata face dovada indeplinirii cu buna - credinta a obligatiilor sale vis-a-vis de consumatori.

 

Accesul la aceste inregistrari este unul limitat, statiile de lucru la nivelul carora acestea sunt stocate fiind securizate, acestea putand fi accesate de persoanele autorizate numai in baza unui user si a unei parole unice.

 

6. METODE ALTERNATIVE DE COMUNICARE IN EVENTUALITATEA IN CARE PERSOANA VIZATA NU DORESTE CA APELUL SA FIE INREGISTRAT

 

 

7. TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Asociatiei” Kineto Bebe” prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in contextul convorbirilor telefonice in baza urmatoarelor temeiuri legale:

 

 • Art. 6, alin. (1), lit. b) din Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), care prevede ca: “prelucrarea este legala numai daca si in masura in care (…) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract.” In baza acestui temei va putem prelucra datele personale in scopul preluarii, inregistrarii sau confirmarii si onorarii comenzilor dumneavoastra.

 • In baza interesului legitim al Operatorului, prevazut la art. 6, alin. (1), lit. f) din GDPR, conform caruia: “prelucrarea este legala numai daca si in masura in care (…) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza intersele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.” Interesul legitim al Operatorului se poate referi la solutionarea sesizarilor primite din partea dumneavoastra, dar si la oferirea de informatii suplimentare in legatura cu imbunatatirea calitatii convorbirilor si serviciilor etc.

 

8. PERIOADA DE RETENTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Operatorul va pastra datele dumneavoastra personale prelucrate in contextul convorbirilor telefonice pentru o durata de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, care nu va depasi 5 ani, urmand ca la finele acestei perioade datele sa fie sterse in mod automat, fara posibilitatea de recuperare.

 

In mod exceptional, inregistrarile conversatiilor telefonice continand sesizari/ reclamatii pot fi pastrate la nivelul Operatorului, in interesul sau legitim, pentru o perioada mai mare de 5 ani, in scopul de a le furniza autoritatilor competente, la solicitarea acestora, pentru solutionarea reclamatiilor, dar si pentru ca Operatorul sa poata face dovada indeplinirii cu buna - credinta a obligatiilor sale.

 

9. ACCESUL LA CONVORBIRILE TELEFONICE INREGISTRATE

 

Asociatiei” Kineto Bebe” depune in mod constant diligentele necesare pentru a se asigura ca personalul sau avand acces la inregistrarile telefonice este instruit in mod periodic cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de care ia cunostinta in contextul exercitarii atributiilor profesionale.

 

Astfel, convorbirile inregistrate pot fi accesate numai de persoanele autorizate pentru evaluarea si verificarea apelurilor, dar si de catre autoritatile competente, la solicitarea acestora.

 

10. MODALITATEA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

 

Datele dumneavoastra vor fi prelucrate si stocate in medii sigure, la nivelul platformelor si sistemelor specifice activitatilor de call center si/ sau pe dispozitive electronice securizate, utilizate la nivelul Operatorului.

 

11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA, IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA

 

In raport cu Operatorul de date Asociatiei” Kineto Bebe” dispuneti, in calitate de persoana vizata, de urmatoarele drepturi in legatura cu datele dumneavoastra cu caracter personal, prelucrate in contextul apelurilor telefonice:

 

 • Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

! Nota:

Operatorul poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate inainte de a permite accesul acesteia la datele cu caracter personal sau de a actiona in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate in cuprinsul acestei sectiuni.

 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa  contact@kinetobebe.ro si/sau salina@kinetobebe.ro

 • Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia.

 • Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului.

 • Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Operatorul, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare.

! Nota:

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, in cazuri justificate, Operatorului ii este permis prin lege sa refuze sa actioneze potrivit solicitarilor dumneavoastra, caz in care acesta va oferi argumente scrise cu privire la acest refuz.

 • Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

 

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212;  Fax: +40.318.059.602; Email: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

 

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa Operatorului prin transmiterea unei solicitari la adresa: Asociatia Kineto Bebe, cu sediul social in Bucuresti, Str. Piata Garii de Nord, nr. 2, Bl. D, Sc. 3, Et. 2, Ap. 82, Sector 1, Bucuresti, avand cod de identificare fiscala 38992887, e-mail: dpo@kinetobebe.ro

 

De asemenea, in cazul in care exista intrebari cu privire la continutul prezentei politici sau cu privire la datele colectate in contextul activitatii de call center sunteti invitat sa transmiteti o solicitare scrisa la adresele de corespondenta/ de e-mail sus – mentionate.

 

Persoanele care transmit astfel de solicitari sunt rugate sa precizeze in subiectul e-mailului/ pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, “GDPR” sau “date personale”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

 

In calitate de persoana vizata veti primi un raspuns la solicitarea dumneavoastra intr-un termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri veti fi informat in mod corespunzator cu privire la acest termen.

 

Prezenta Politica de call center se completeaza cu prevederile Politicii de confidentialitate, disponibila pe pagina web a Operatorului.

bottom of page