top of page

Politica de confidentialitate si prelucrare date personale

Asociatia Kineto Bebe, cu sediul social in Bucuresti, Str. Alunisului nr. 2, Bl.11B, Sc.1, Et.1, ap.5, Sector 4, avand cod de identificare fiscala 38992887, in calitate de Operator de date cu caracter personal in sensul dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului de mai sus, respectiv numele, prenumele, e-mail si telefon, in scopul transmiterii de intrebari/opinii cu privire la activitatea Asociatiei.

Datele furnizate nu vor fi utilizate in niciun alt scop, nu vor fi dezvaluite catre terti și nu vor fi transferate in străinătate.

Conform dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces: puteți obtine de la Operatorul Asociatia Kineto Bebe confirmarea ca prelucreaza datele dvs. personale, precum și informatii privind specificul prelucrarii.

Dreptul de rectificare: puteti sa ne solicitati sa modificam datele dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

Dreptul la stergere: puteti solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram; (ii) v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.


Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: puteți sa va retrageti oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea va puteti opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop.

Restrictionare: in anumite conditii puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale.

Dreptul la portabilitatea datelor: puteti sa ne solicitati, in conditiile legii, sa furnizam datele dvs. intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat. Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dvs. unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: puteti depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal competente fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Operatorul Asociatia Kineto Bebe. Pentru Romania, autoritatea de supraveghere competenta este Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Pentru modalitatea de exercitare a drepturilor pe care le aveti in temeiul dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016, va rugam sa consultati “Termenii si Conditiile site-ului www.kinetobebe.ro si Politica de confidentialitate”.

 

Pentru orice solicitare legata de datele tale personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, poti contacta Operatorul printr-un e-mail trimis la adresa: dpo@kinetobebe.ro

Politica de confidentialitate si prelucrare date personale

Asociatia Kineto Bebe, cu sediul social in Bucuresti, Str. Alunisului nr. 2, Bl.11B, Sc.1, Et.1, ap.5, Sector 4, avand cod de identificare fiscala 38992887, in calitate de Operator de date cu caracter personal in sensul dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679, prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului de mai sus, respectiv numele, prenumele, e-mail si telefon, in scopul transmiterii de intrebari/opinii cu privire la activitatea Asociatiei.

Datele furnizate nu vor fi utilizate in niciun alt scop, nu vor fi dezvaluite catre terti și nu vor fi transferate in strainatate.

Conform dispozitiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces: puteți obtine de la Operatorul Asociatia Kineto Bebe confirmarea ca prelucreaza datele dvs. personale, precum și informatii privind specificul prelucrarii.

Dreptul de rectificare: puteti sa ne solicitati sa modificam datele dvs. personale incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.

Dreptul la stergere: puteti solicita stergerea datelor personale atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram; (ii) v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor si noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale; (iii) datele sunt prelucrate contrar legii; respectiv (iv) datele trebuie sterse conform legislatiei relevante.


Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: puteti sa va retrageti oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimtamant. De asemenea va puteti opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop.

Restrictionare: in anumite conditii puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale.

Dreptul la portabilitatea datelor: puteti sa ne solicitati, in conditiile legii, sa furnizam datele dvs. intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automat. Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dvs. unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: puteti depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal competente fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Operatorul Asociatia Kineto Bebe. Pentru Romania, autoritatea de supraveghere competenta este Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru modalitatea de exercitare a drepturilor pe care le aveti in temeiul dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016, va rugam sa consultati “Termenii si Conditiile site-ului www.kinetobebe.ro si Politica de confidentialitate”.

Pentru orice solicitare legata de datele tale personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, poti contacta Operatorul printr-un e-mail trimis la adresa: dpo@kinetobebe.ro

bottom of page